Dokumenty

Úvodní text k dokumentům.
Zde je k nahlédnutí a k řpipomínkování návrh nových stanov, který bude schvalován na shromáždění dne 26.5.2016.
dokument Předmluva
Toto je apelace na méně aktivní členy společenství .......
dokument Pozvánka
Pozvánka na připravované shromáždění na 26.5.2016.
dokument Plná moc
Zde si můžete stáhnout a potom vyplnit plnou moc pro případ, že se nebudete moci dostavit na shromáždění.
dokument Návrh nových stanov
Toto je návrh nových stanov, který je v souladu s novým občanským zákoníkem a je na vás, abyste se k tomuto návrhu aktivně vyjádřili - zaslali podnětné připomínky a návrhy. Dalším krokem je potom vaše účast na shromáždění a tím "uvedení nových stanov v život"!
Zde je k nahlédnutí a k připomínkování návrh nových stanov, o kterém se bude hlasovat na shromáždění dne 08.06.2023.
dokument Návrh 2023
Toto je aktualizovaný návrh nových stanov, který je v souladu s novým občanským zákoníkem a je na vás, abyste se k tomuto návrhu aktivně vyjádřili - zaslali podnětné připomínky a návrhy. Dalším krokem je potom vaše účast na shromáždění.
dokument Plná moc
Zde si můžete stáhnout a potom vyplnit plnou moc pro případ, že se nebudete moci dostavit na shromáždění. U podílového spoluvlastnictví hlasuje vždy jeden zástupce, a to celým hlasem a ze zákona k tomu není nutné písemné zplnomocnění.
Zde budete nacházet formuláře a tiskopisy pro hlášení zákonných povinností vůči SVJ
Přihlášení uživatele
Novinky
stanovy, shromáždění 2016
26.4.2016
Zde najdete soubory, obsahující to, co je v názvu této aktuality:
              http://www.fibichova51.net/dokumenty/seznam-dokumentu.php
A co nájemníci ...?
6.1.2016

Jak je to s nájemníky v bytech ....

Co přináší nový OZ ...
3.12.2015
Bič na neplatiče